Chân dung và đối thoại

Chân dung và đối thoại

Trần Đăng Khoa / May 26, 2020
Ch n dung v i tho i None
 • Title: Chân dung và đối thoại
 • Author: Trần Đăng Khoa
 • ISBN: -
 • Page: 485
 • Format: None
 • None
  • UNLIMITED BOOK ´ Chân dung và đối thoại - by Trần Đăng Khoa
   485 Trần Đăng Khoa
  • thumbnail Title: UNLIMITED BOOK ´ Chân dung và đối thoại - by Trần Đăng Khoa
   Posted by:Trần Đăng Khoa
   Published :2020-02-21T17:15:06+00:00

  About "Trần Đăng Khoa"

   • Trần Đăng Khoa

    Ti u s T nh ng c nhi u ng i cho l th n ng th v n L n 8 tu i, ng c th c ng b o N m 1968, khi m i 10 tu i, t p th u ti n c a ng T g c s n nh em t p th ti p theo l G c s n v kho ng tr i c nh xu t b n Kim ng xu t b n C l t c ph m nhi u ng i bi t n nh t c a ng l b i th H t g o l ng ta , s ng t c n m 1968, c thi s Xu n Di u hi u nh, sau c nh c s Tr n Vi t B nh ph nh c 1971 ng c ng c bi t n nhi u v i c u truy n khi m i h n 10 tu i ngh i c u th ng ta i r ng th nh thang t m th c th nh ng ta r ng th nh thang ta b c trong b i th Ta i t i c a nh th n i ti ng th i b y gi l T H u.Tr n ng Khoa nh p ng ng y 26 th ng 2 n m 1975 khi ang h c l p 10 10 t i tr ng ph th ng c p 3 Nam S ch, qu n s t i Ti u o n 691 Trung o n 2 Qu n t ng c ng H i H ng Sau khi th ng nh t, vi c b sung qu n cho chi n tr ng khong c n c n thi t n a, ng c b sung v qu n ch ng h i qu n Sau ng theo h c Tr ng Vi t v n Nguy n Du v c c sang h c t i Vi n V n h c Th gi i M Gorki thu c Vi n H n l m Khoa h c X h i Nga Khi tr v n c ng l m bi n t p vi n V n ngh qu n i T th ng 6 n m 2004, khi mang qu n h m th ng t Qu n i nh n d n Vi t Nam, ng chuy n sang ph tr ch Ban v n ngh i Ti ng n i Vi t Nam Hi n nay ng l m vi c t i V n ph ng ng y i Ti ng n i Vi t Nam VOV T c ph mTr n ng Khoa kh ng c nhi u t c ph m, v danh hi u th n ng th tr c a nh th th i th u kh ng h li n quan hay c n i ti p n qu ng i v sau khi nh th tham gia nh p ng , theo h c Nga, khi v n c l m bi n t p vi n, l m b o Thi h ng m t th i kh ng l ng l c cho x c c m khi t c gi cao tu i Nh ng t c ph m n i b t c a Tr n ng Khoa T g c s n nh em, 1968.G c s n v kho ng tr i, t p th , 1968, t i b n kho ng 30 l n, c d ch v xu t b n t i nhi u n c tr n to n th gi iKh c h t ng i anh h ng, tr ng ca, 1974.B n c a s m y bay, t p th , 1986.Ch n dung v i tho i, ti u lu n ph b nh, H N i Nh xu t b n Thanh ni n, 1998, t i b n nhi u l n T c gi cho bi t ban u d ki n ph t h nh t p II c a t c ph m n y, nh ng hi n g p b n th o v o ph n I t i b n.B i Th t nh ng i l nh bi n c Ho ng Hi p ph nh c o ch m, t p truy n k , n u n m 2009 t i b n 25 l n.Gi i th ng ng 3 l n c t ng gi i th ng th c a b o Thi u ni n Ti n phong c c n m 1968, 1969, 1971 , Gi i nh t b o V n ngh 1982 v Gi i th ng Nh n c n m 2000.

  798 Comments

   Leave a Reply