Bize Göre

Bize Göre

Ahmet Hâşim / Sep 25, 2020
Bize G re None
 • Title: Bize Göre
 • Author: Ahmet Hâşim
 • ISBN: -
 • Page: 422
 • Format: Paperback
 • None
  • BEST E-Book "✓ Bize Göre" || UNLIMITED (MOBI) ☆
   422 Ahmet Hâşim
  • thumbnail Title: BEST E-Book "✓ Bize Göre" || UNLIMITED (MOBI) ☆
   Posted by:Ahmet Hâşim
   Published :2020-06-24T14:29:03+00:00

  About "Ahmet Hâşim"

   • Ahmet Hâşim

    Ahmet Ha im was an influential Turkish poet of the early 20th century He was born in Baghdad, probably in the year 1887 In 1906, having graduated from the Mekteb i Sultan now Galatasaray High School , he began to work as a public servant in different state offices After the foundation of the Republic of Turkey, H im worked as a teacher of aesthetics in the Academy of Fine Arts and as a French language teacher at Istanbul University For many years, he also wrote essays for the newspapers H im s early poetry was very much in the Parnassian and Decadent vein of the poets Tevfik Fikret and Cenab ah beddin H im s later poetry, however collected in G l Saatleri and Piy le evidences of a French Symbolist influence, particularly that of Henri de R gnier, whom H im greatly admired This late poetry can, to a certain extent, be seen to adhere to the Fecr i t movement s variation of the Symbolist motto Art is personal and sacred.

  194 Comments

  1. u s ralar T rk Edebiyat na a rl k vermeyi d n yorum nk edebiyat m z n nemli eserlerinin bir k sm n okumam olmak beni z yor te bu nedenle evde bulamad m i in son kitabevi ziyaretimde Ahmet H im in me hur Bize G re sini g r nce hemen ald m A k s yleyeyim, herhangi bir beklentim olmadan ba lam t m ve bu kadar keyifli bir okuma olaca n da hi tahmin etmemi tim Kitap iki b l mden olu uyor Bize G re ve Bir Seyahatin Notlar Bize G re de yazar n k rktan fazla denemesi yer al rken Bir Seyahatin Notlar b l [...]


  2. Ahmet Hasim in okudugum ilk kitabiydi Bize Gore ve kitap Hasim in sirf denemelerinden olusmustu.Ust uste deneme okumaktan gina geldigi siralarda Hasim Paris seyahatini anlatmaya basladi eger Paris olmasaydi 1.50 vericektim iyi ki sonlara dogru birazcik daha samimi bir tarz takinmis.Diyeceklerim bu kadardir.


  3. A kcas Paris seyahatinin izlenimleri g nl k gazete yaz lar ndan daha cok ilgimi ekti Beklentiler cok yuksek tutulmamal diye dusunuyorum.


  4. nemli mevzular hakk nda, ok derin izahatlar, fikirler mi dile getiriyor Hay r iir anlay nda oldu u gibi, nesrinde de as l nde olan, slup olarak ekici, ak c , kendini okutan bir anlay , ufak g ndelik eyler hakk nda yaz lar Ayn zamanda, fikren de o u noktada uyu tu unuz bir yazar okuman n zevki Birka yerde hayli g ld m s ylemeliyim zellikle hayvanat bah esi gezintisi sonras g rd heykel hakk nda Esir ve gurbetzede hayvanlar n ifas z zt rab ndan akan zehirle dolan ruhum, serbest canavar n z lim insa [...]


  5. Han mefendiler, beyefendiler ve Romal olmayanlar Eskiyi sevme hastal ndan muzdaribim Bundan m tevellit, zellikle 20.yy n ba nda yaz lan kitaplar m za tuhaf bir ekilde ba l y m Bunu belirteyim ki, kitap hakk nda bir eyler okumak isteyenler yorumlar m at g zl yle yazd m n fark na vars nlar Esas nda at de il, az g zl bu Hatalar daha az g r yorum, nk pembe bir filtrenin i inden bak yorum belirtti im tarihler aras nda yaz lan eserlere.H lasa, be endi im bir eser Ahmet Ha im, sembolizmi iirlerine kusu [...]


  6. D neminden notlar b rakmas hasebiyle kitab n ilk k sm olan Bize G re, reaksiyon yaz lar n n ne kadar nemli oldu unu bir daha g stermektedir Bug n de bunun gibi ideolojiden uzak, zellikle siyasetten, bir ok yaz bulmak midiyle demek laz m zellikle kalemi kuvvetli yazarlar m za bu konuda epey i d yor.Bir Seyahatin Notlar k sm nda talya n n g neyinden biraz bahsetse de zellikle Paris zerinde duruyor, ve bence Paris e gidecekler i in nceden okunmas baya g zel olabilir Ahmet Ha im in dilindeki m stehz [...]


  7. Evet yazar n kitapta bahsetti i konular belki de basit imdiki hayat m z ilgilendirmeyecek cinsten ancak yazar n hicivli dilini ok sevdim.


  8. Ahmet Ha im in Bize G re adl eserini okudum ve kitap ger ekten g zel.Ama dili bana biraz a r geldi.Anlam n bilemedi im bir ok kelime ile rastlad m.K sacas okurken biraz zorland m diyebilirim.Okurken yazar n d ncelerine ters d t m yerler de oldu.Eminim sizler de okurken birka yerde yazar n d nceleri ile sizin d ncelerinizin uyu mad n g receksiniz.Zaten kitab n keyifli y n de bu zaten.Sorgulama yapmak.Genel itibariyle kitab be endim diyebilirim.Sizlerin de be enece inizi umuyorum.


  9. Ahmet Ha im in gazetelerde foto raf n yerini resime g re kan ksamayan kabul etmeyen biri olu u Gazi ba l kl deneme ya air oldu undan ve ger e in yorumlanmas n nleyen bu foto raf furyas na kar kmas ndan ya da d nemsel anlay temsil etmesi bak m ndan d nemsel d n lmesi gereken bir eser k lar, Bize G re yi.


  10. Deneme yaz lar 1928 y l nda yaz ld i in dilinin a r olmas bekledi im bir eydi Ama i inde anlamad m kelimeler olsa da kitab zevkle okudum Kitab n daha iyi anla lmas i in o d nemlerde ya am olmak gerekiyor asl nda nk yazar daha ok g nl k tutar gibi anlatm.


  11. Kad nlara bak a s bu kadar anti feminist olmasa d rt verirdim ama savundu u baz d nceler hi ho de il.


  12. Tek d z yaz kitab olmas na ra men bence ince elenip s k dokunulmu bir kitap olmu T rnak aras na al nacak bir s r b l m vard.


  13. kitab n akvaryum yay nlar ndan kan daha sade ve ak c yd bu ise orijinal metin oldu u i in anla lmas biraz daha g.


  Leave a Reply