Altın Oran

Altın Oran

Sadettin Çağlarca / Mar 30, 2020
Alt n Oran Bu yap tta uzun hesaplara teorik bilgilere sapmadan alt n oran alt n say ve alt n orant lar n kompozisyonlardaki estetik ve d zen kurma nemini a klamaya al t m Anla l r bir dil kullanarak ayn zama
 • Title: Altın Oran
 • Author: Sadettin Çağlarca
 • ISBN: 9789751011992
 • Page: 125
 • Format: Paperback
 • Bu yap tta, uzun hesaplara, teorik bilgilere sapmadan alt n oran, alt n say ve alt n orant lar n kompozisyonlardaki estetik ve d zen kurma nemini a klamaya al t m Anla l r bir dil kullanarak, ayn zamanda sade i lemler se erek ve bol rnekler koyarak konuya a kl k sa lamak istedim stedim ki bir sanatsever klasik olsun, modern olsun bir tablonun kar s nda kald Bu yap tta, uzun hesaplara, teorik bilgilere sapmadan alt n oran, alt n say ve alt n orant lar n kompozisyonlardaki estetik ve d zen kurma nemini a klamaya al t m Anla l r bir dil kullanarak, ayn zamanda sade i lemler se erek ve bol rnekler koyarak konuya a kl k sa lamak istedim stedim ki bir sanatsever klasik olsun, modern olsun bir tablonun kar s nda kald nda onun, geometrik rg s n , kurgu sistemini, alt n orant lar n rollerini, simetrik, asimetrik denge d zenini, statik, dinamik hareket yap s n b l mleriyle, direksiyonlar yla k g lgeleriyle, proporsiyonlar yla plastik bir zevkle tadabilsin seyir edebilsin Amac m bu Sadettin a larca
  • BEST EPUB "☆ Altın Oran" || UNLIMITED (MOBI) º
   125 Sadettin Çağlarca
  • thumbnail Title: BEST EPUB "☆ Altın Oran" || UNLIMITED (MOBI) º
   Posted by:Sadettin Çağlarca
   Published :2019-09-15T12:14:19+00:00

  About "Sadettin Çağlarca"

   • Sadettin Çağlarca

    Sadettin a larca d 1914, stanbul 2006, stanbul , T rk ressam, yazar ve sanat e itmeni Cumhuriyet D neminde devlet te vikiyle sanat e itimi almak zere yurtd na g nderilen ressamlar m zdan olup, alan nda ilk yerli, zg n kitaplar yazan T rk ressam ve yazard r.1914 y l nda sk dar, stanbul da do du 1933 y l nda stanbul retmen Okulu nu bitirdi 1938 de G zel Sanatlar Akademisi ne renci olarak devam ederken Gazi E itim Enstit s s navlar na girerek resim retmeni oldu Ayd n ve Gelibolu da resim retmenli i yapt 1950 y l nda bilgi ve g rg s n artt rmak amac yla devlet taraf ndan Fransa ya g nderildi Akabinde alt ay da ngiltere ve talya da kalarak ara t rmalar n tamamlad 1952 de Konya Lisesi ne resim retmeni olarak d nd 1959 1964 y llar aras nda Mersin Lisesi nde resim retmenli i yapt ktan sonra stanbul a atand Ey p Lisesi ve sk dar Burhan Felek Lisesi nde 14 y l Resim ve Sanat Tarihi retmenli i yapt Bulundu u ehirlerde bir ok sergiler a t retmenli i s ras nda stanbul da Y cel Dergisinde, Ayd n da e itli gazete ve dergilerde edebi yaz lar, makaleler yazd Konya da 7 y l Meram Gazetesi nde sosyal ve politik makaleler yazmakla tan nd Bu u ra lar s ras nda resim alan nda teknik eserler niteli i ta yan Karakalem Resim Tekni i , Resim Heykel Plastik Sanatlar , Suluboya Resim Tekni i , Perspektif Resim ve G lge izimi , Renk ve Armoni Kurallar , Alt n Oran , Ya l boya Resim Tekni i adl de erli eserler yay nlad At lyesinde G zel Sanatlar Akademisi ne renciler yeti tirdi 2006 y l nda Salacak, sk dar da vefat etti.

  756 Comments

   Leave a Reply